+31 (0)20 662 2366

Dit zijn de verschillende soorten contracten voor het verhuren van jouw huis.

Welk verhuurcontract is het meest geschikt voor het verhuren van mijn woning? Dat is één van de vragen die ons het meest gesteld wordt. Zoals bij de meeste mensen wel bekend, kunnen huurders in sommige gevallen huurrechten opbouwen. In dat geval kan het gebeuren dat een huurder (ongewild) het recht heeft om in jouw woning te blijven. Ook als jij die, bijvoorbeeld voor eigen gebruik, weer nodig hebt. Om dat te voorkomen is het van groot belang om bij het verhuren van je woning voor het juiste contract te kiezen

Als jij woningeigenaar bent, is het je vast niet ontgaan dat er in politiek Den Haag nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van huurrecht en dan in het bijzonder tijdelijke huurcontracten (hieronder contract type B). In november 2023 heeft de kamer ingestemd met de nieuwe Wet Vaste Huurcontracten. Tijdelijke verhuur wordt daarmee sterk aan banden gelegd en is slechts onder een aantal voorwaarden toegestaan. Nog steeds is niet bekend wanneer de nieuwe wet in werking treedt, maar zeer waarschijnlijk zal dit op 1 juli 2024 zijn.

Bij Expat Housing onderscheiden wij drie verschillende huurcontracten; type A, B & C, die we hieronder zullen bespreken. Het kiezen van de meest geschikte optie hangt geheel af van jouw specifieke situatie. Houd er bovendien rekening mee, dat de onderstaande informatie de huidige situatie weerspiegelt en niet langer geldig is wanneer nieuwe wetten van kracht worden.

Contract Type A – Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Heb je je woning in de toekomst zeker weten niet meer nodig voor eigen gebruik? En ben je ook niet van plan om de woning te verkopen? Dan kan contract type A iets voor jou zijn. In principe kan dit contract vanuit de verhuurder niet opgezegd worden. Wij hebben in onze contracten een initiële periode opgenomen. Gedurende deze periode (van bijvoorbeeld 1 of 2 jaar) kan ook de huurder het contract niet opzeggen. Zo heb je als verhuurder de zekerheid van huurinkomsten gedurende die periode en weet je zeker dat je totdat deze periode afloopt niet op zoek hoeft naar een nieuwe huurder. Vaak wordt in het contract wel een diplomatenclausule voor de huurder opgenomen. Dit betekent dat de huurder tijdens de initiële periode wel recht heeft om de huur op te zeggen, als hij of zij meer dan 50 kilometer van de woning vandaan gaat werken. Na de initiële periode kan de huurder overigens opzeggen met een kalendermaand opzegtermijn.

Contract type A wordt voornamelijk gebruikt door grote investeerders, maar zou natuurlijk ook hét verhuurcontract voor jou kunnen zijn. Dit dus als je zeker weet dat je de woning in de toekomst niet nodig hebt en het fijn vindt dat de huurder tijdens de initiële periode niet kan vertrekken.

 

Wat is het beste verhuurcontract voor jou?

Contract Type B – Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Grote kans dat dit het perfecte contract voor jou is, als je je woning slechts tijdelijk wilt verhuren. Contract type B wordt afgesloten voor een periode van minimaal 6 en maximaal 24 maanden. Gedurende deze huurperiode kan de verhuurder niet opzeggen. De huurder daarentegen heeft wel altijd de mogelijkheid om (met het in acht nemen van de opzegtermijn) de woning vroegtijdig te verlaten.

Contract Type B – Voor- & nadelen

Het grote voordeel voor jou als verhuurder is dat de huurder geen huurrechten opbouwt en de woning na de afgesproken periode ook echt moet verlaten. Wel moet je er als verhuurder op letten dat je de huurder tussen 1 en 3 maanden voor het einde van de huurperiode nog eens herinnert aan de einddatum van het contract. Doe je dat niet? Dan verandert het contract automatisch in een contract type A en zit je toch voor onbepaalde tijd aan je huurder vast.

Het grote nadeel van een contract type B is dat het niet verlengd kan worden als type B. Bij verlenging verandert dit namelijk automatisch in een contract type A voor onbepaalde tijd. Dit geldt ook als een eerste en tweede contract gezamenlijk niet de duur van 24 maanden overschrijden. Wil je niet dat je huurder rechten opbouwt? Dan zal je in dat geval op zoek moeten naar een nieuwe huurder voor je woning.

Misschien wil je je woning wel voor onbepaalde tijd verhuren, maar wil je graag zeker weten wat voor vlees je in de kuip hebt? Dan is starten met contract type B ook een goede optie. Ben je gedurende deze periode tevreden over je huurder(s)? Dan laat je het contract doorlopen als contract type A. Ben je minder tevreden, bijvoorbeeld omdat de huurders overlast veroorzaken of achterlopen met het betalen van de huur? Dan kan je het contract na de afgesproken periode beëindigen en alsnog op zoek gaan naar een nieuwe huurder.

Let op! Door de nieuwe Wet Vast Huurcontracten zal in de meeste gevallen contract type B geen optie meer zijn. Zeer waarschijnlijk gaan de nieuwe regels gelden vanaf 1 juli 2024.

Contract Type C – Huurovereenkomst voor bepaalde tijd – Tussenhuur

Ga je voor een periode naar het buitenland en wil je daarom je woning verhuren? Weet je daarnaast zeker dat je bij terugkomst je woning weer zelf wilt betrekken? Dan zou dit zogenaamde tussenhuur contract een hele goede optie voor jou kunnen zijn. Een groot voordeel is dat bij dit contract niet de maximale huurperiode van 24 maanden geldt en het contract daarnaast eventueel verlengd kan worden met dezelfde huurder (zonder dat deze huurrechten opbouwt). Gedurende het initiële contract kunnen zowel huurder als verhuurder het contract niet vroegtijdig opzeggen. Als uitzondering kan ook hier voor de huurder een diplomatenclausule worden opgenomen. Dit voor het geval de huurder door werk genoodzaakt is eerder te vertrekken uit de woning.

Na een eventuele verlenging van het contract heeft de huurder vervolgens 1 kalendermaand opzegtermijn. Als verhuurder kan je na de afgesproken periode door middel van de opgenomen diplomatenclausule terugkeren in je woning. Bij een eventuele verlenging is er voor jou als verhuurder een opzegtermijn van tenminste 3 en maximaal 6 maanden (afhankelijk van het aantal jaren dat de huurder in de woning heeft gewoond). In alle gevallen geldt ook hier dat je de huurder tijdig moet informeren als je aan het einde van het (verlengde) contract wilt terugkeren in de woning.

Contract Type C – Voor- en nadelen

De grote voordelen van het tussenhuurcontract zijn flexibiliteit in de duur en de mogelijkheid om het contract (meerdere malen) te verlengen. Dit is natuurlijk fijn als je nog niet zeker weet hoe lang je verblijf in het buitenland zal duren. Wel is het heel belangrijk dat je echt de intentie hebt om weer terug te keren in je woning. Doe je dit niet, dan is de diplomatenclausule niet van toepassing en zouden de huurders in theorie protest kunnen aantekenen tegen het beëindigen van het contract.

Dus… welk verhuurcontract is voor jou het beste?

Met welk contract jij het beste je woning kan verhuren is totaal afhankelijk van jouw specifieke situatie. Misschien heb je op basis van bovenstaande informatie al een goed beeld van wat bij jou zou passen? Onderdeel van onze dienstverlening is het geven van een advies omtrent verhuurcontract toegespitst op jouw woning, wensen en situatie.

Voorlopig kan je je woning nog zonder problemen via bovenstaande regels en contracten kan verhuren. De verwachting is dat dat mogelijk is tot 1 juli 2024. Wil je na deze datum verhuren? Neem dan sowieso even contact met ons op. Wij informeren je over de laatste stand van zaken voor wat betreft huurcontracten.

Wil je meer weten over wat er komt kijken bij het verhuren van je woning? Dat lees je in het blog ‘Hoe verhuur ik mijn woning aan expats in Amsterdam?’. Ook kan je kijkje nemen bij onze verhuurpakketten, of natuurlijk direct contact met ons opnemen.

Share This