+31 (0)20 662 2366

Hoe kunnen we u helpen?

U kunt ook de onderstaande onderwerpen doorbladeren om te vinden wat u zoekt.

Veelgestelde vragen

FAQ: Ik wil huren

De verhuurder behoudt het recht van toegang tot de woning. Hij of zij mag alleen niet onaangekondigd binnenkomen. De eigenaar moet altijd aan de deur kloppen of aanbellen en wachten tot deze geopend is. Ondanks het eigendomsrecht van de verhuurder moet de privacy van de huurder gerespecteerd worden.

De opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal 3 maanden. Voor elk jaar dat u in het huis woont, komt er een extra maand bij. In totaal geldt een maximale opzegtermijn van 6 maanden. In geval van wanprestatie mag de verhuurder de huur opzeggen. Misstanden betekenen dat je je niet als een goede huurder gedraagt. Bijvoorbeeld omdat je een betalingsachterstand hebt of omdat je ernstige overlast veroorzaakt. In dat geval kan je verhuurder de huur opzeggen.

Het onderhoud van uw huurwoning wordt verdeeld tussen de huurder en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. De huurder zorgt zelf voor het kleine en dagelijkse onderhoud van de gehuurde woning. Kleine reparaties zijn dus voor rekening van de huurder. Grote reparaties en onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder. De huurder moet de verhuurder toegang geven tot de huurwoning zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren. In geval van problemen met onderhoud of defecten aan uw sociale huurwoning, gelieve eerst contact op te nemen met uw verhuurder. Bent u niet in staat om samen tot een overeenkomst te komen? Dan kunt u verschillende dingen doen. Zoals het tijdelijk niet betalen van de huur of het aanvragen van huurkorting bij de huurcommissie. Huur je een woning in de particuliere sector? Dan moet je in de meeste gevallen naar de rechter.

Verhuurders kunnen gasten niet op onredelijke wijze de toegang tot de huurwoning ontzeggen of kosten in rekening brengen voor het overnachten van gasten. U kunt echter wel specifieke voorwaarden in uw huurovereenkomst opnemen die betrekking hebben op de gasten van de huurders en hun rechten. Het hebben van een ongewenste of langdurige gast is niet ongewoon in de verhuur, dus u moet rekening houden met details zoals hoe lang de gast mag blijven en wanneer deze gast een huurder wordt. Soms geven verhuurders aan dat de gast na een bepaald aantal opeenvolgende overnachtingen een huurder wordt en aan de huurovereenkomst moet worden toegevoegd.

Een veelgehoorde klacht is dat verhuurders zeggen dat "je dat hebt" bij oudere huizen. Ze verwijzen ook vaak naar het ventilatiegedrag van de huurders. Het hele schimmel-in-huur probleem kan dus veel frustratie bij de huurders veroorzaken. Als vaststaat dat er sprake is van een gebrek, moet een verhuurder het gebrek verhelpen, tenzij het gaat om een kleine reparatie voor rekening van de huurder. Als het bijvoorbeeld gaat om een kleine hoeveelheid schimmel in de badkamer die een huurder gemakkelijk kan behandelen met een niet al te duur blikje schimmelnevel, dan is dat zo'n kleine reparatie. Uiteraard is dit voor verder overleg met de verhuurder. Wanneer is de schimmel in uw huis ernstig genoeg om er niet zelf mee om te gaan? Gelukkig geeft de Huurcommissie enige houvast. In het klachtenboek staat: schimmel > 0,25 m2 = een ernstig gebrek.

Overigens hoeft een verhuurder alleen gebreken te repareren als de huurder daarom vraagt. Klacht, bij voorkeur schriftelijk, bij de verhuurder over de schimmel en stel een termijn waarbinnen u het probleem opgelost wilt hebben. Die termijn moet redelijk zijn, dus niet 'morgen'.

Als er plotseling een waterleiding lekt, moet de verhuurder deze repareren. Natuurlijk doet hij dat. Maar is de verhuurder ook aansprakelijk voor de gevolgschade van het lekkende water? Moet de verhuurder bijvoorbeeld de waterschade aan de vloerbedekking vergoeden? Om de verhuurder aansprakelijk te kunnen stellen voor deze gevolgschade, moet deze aan de verhuurder worden toegerekend. Dit kan het geval zijn als de schade het gevolg is van onvoldoende onderhoud of een gebrekkige reparatie door de verhuurder, maar ook als de inspectie of de zorg met betrekking tot het gehuurde onvoldoende is geweest.

Als uw kale huurprijs (zonder de service en extra kosten) €699,48 of minder bedraagt, is uw appartement waarschijnlijk huurconform. Als de kale huurprijs hoger is, wordt uw appartement waarschijnlijk als "vrije markt" beschouwd en is de huurcontrole niet van toepassing. De huurverhoging die de verhuurder jaarlijks toestuurt is een voorstel. Als de huurder de verhoging betaalt, wordt het een overeenkomst. Maar als het voorstel niet klopt (bijvoorbeeld als de verhoging te hoog is of als er te weinig tijd is verstreken sinds de vorige huurverhoging), kan de huurder bezwaar maken. Dit moet gebeuren voordat de voorgestelde huurverhoging van kracht wordt.

Wat als een redelijke hoeveelheid tijd wordt beschouwd, zal variëren naar gelang van de regels van de stad en de ernst van het probleem. Veel steden zullen een verhuurder 30 dagen de tijd geven om een probleem op te lossen, terwijl andere slechts drie tot zeven dagen zullen toestaan voor ernstige problemen, zoals gebrek aan warmte of stromend water. Als de reparatie niet binnen deze periode is voltooid, kan de verhuurder de huurder schade verschuldigd zijn, kan de huurder toestemming krijgen om de verhuureenheid te verlaten, kan de rechtbank een derde partij inhuren om de reparatie te voltooien of kan de verhuurder worden beboet.

Als uw verhuurder weigert een defect te repareren, stuur hem dan een aangetekende brief. Zeg hem dat hij het defect zo snel mogelijk moet repareren. Als uw verhuurder weigert een reparatie uit te voeren, kunt u dreigen de reparatie zelf uit te voeren en de kosten in mindering te brengen op de huurprijs. Als u als huurder minder huurgenot heeft door een defect, waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is, kunt u voor de rechter een evenredige vermindering van de huurprijs eisen. De huurkorting kan worden geclaimd vanaf de dag dat de verhuurder voldoende op de hoogte was van het gebrek en kan duren tot de dag waarop het gebrek is verholpen. Het is daarom raadzaam om uw verhuurder zo snel mogelijk per aangetekende brief op de hoogte te stellen van het gebrek.

Als u elke maand huur betaalt, dan is de opzegtermijn één volledige kalendermaand. Deze termijn is wettelijk bepaald en het is niet toegestaan om een clausule in de overeenkomst op te nemen die daarmee in strijd is. Met andere woorden: ook al staat er in je huurcontract dat de opzegtermijn twee - of meer - maanden is, als je elke maand huur betaalt, heb je maar één maand opzegtermijn. Wettelijk gezien moet de opzegging van de huurovereenkomst per aangetekende brief gebeuren. Dat betekent dat je de opzegging via het postkantoor stuurt. Verhuurders geven in veel gevallen geen antwoord als je dit via de reguliere post of e-mail doet. In dergelijke gevallen is het belangrijk dat u een antwoord ontvangt waarin de verhuurder de ontvangst van uw opzegging bevestigt. Als uw verhuurder later ontkent uw opzegging te hebben ontvangen, is het aan u om te bewijzen dat u de huurovereenkomst heeft opgezegd.

FAQ: Vastgoed behher

Het lijkt misschien heel moeilijk om uw woning te verhuren, maar in werkelijkheid is het niet al te slecht of moeilijk. Er zijn een paar dingen om in gedachten te houden. Ten eerste is het een goed idee om te overwegen om met makelaars te werken. Zij zorgen voor het hele proces van het verhuren van uw woning en kunnen ook al uw vragen beantwoorden.

Zodra u uw woning te huur aanbiedt, is de kans groot dat er veel potentiële huurders zijn. Maar hoe maakt u de beste beslissing over wie u in uw woning laat wonen? Allereerst is het belangrijk om de wet te volgen. Verhuurders moeten alle potentiële huurders gelijk behandelen. Het is niet toegestaan om bepaalde klassen van mensen te discrimineren in een activiteit die verband houdt met huisvesting. 

U wilt een huurder zoeken die financieel stabiel en verantwoordelijk is. U heeft meer zekerheid dat de maandelijkse huur wordt betaald, als de huurder de rekeningen niet op tijd heeft betaald. 

Indien mogelijk kunt u de huurgeschiedenis van de huurder bekijken of opvragen. U kunt een verklaring van de verhuurder vragen, waarin de vorige verhuurders verklaren dat de huurder zijn huur op tijd heeft betaald, geen problemen heeft veroorzaakt en over het geheel genomen een prettige huurder is geweest. 

Maar bovenal, vertrouw op je instincten. Je kunt alle screening doen die je wilt, maar soms zijn je instincten de beste inschatting van het karakter. Je kan het gevoel hebben dat er iets mis is met een huurder die er anders goed uitziet op papier. Vertrouw op je vertoning, maar negeer je darmen niet.

Zodra u overweegt uw huis te verhuren, moet u weten dat dit voor een periode van minimaal zes maanden is. Als u slechts een paar weken of zelfs maar een paar maanden wilt verhuren, is het aan te raden om andere opties te bekijken, zoals AirBnB. Als verhuurder moet u er rekening mee houden dat u als huiseigenaar een bouw-, woon- en aansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten. Een voorwaarde voor het verzekeren van de woning is dat de woning alleen voor privédoeleinden wordt gebruikt.

Zodra u overweegt uw huis te verhuren, moet u weten dat dit voor een periode van minimaal zes maanden is. Als u slechts een paar weken of zelfs maar een paar maanden wilt verhuren, is het aan te raden om andere opties te bekijken, zoals AirBnB. Als verhuurder moet u er rekening mee houden dat u als huiseigenaar een bouw-, woon- en aansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten. Een voorwaarde voor het verzekeren van de woning is dat de woning alleen voor privédoeleinden wordt gebruikt.

FAQ: Ik wil verhuren

Dringende reparaties, een niet-betalende huurder, onderhoud dat u voortdurend up-to-date moet houden en het verzorgen van de gehele administratie. Alles waar u rekening mee moet houden bij het verhuren van uw woning. Dingen waar u zich geen zorgen meer over hoeft te maken als u kiest voor uitbesteding. U leest hier alles over vastgoedbeheer en wat de grootste voordelen zijn. 

Dit omvat alle activiteiten met betrekking tot de administratie van de verhuur van uw woning, inclusief het verzamelen, onderhouden en archiveren van gegevens van uw huurder(s) en over uw woning(en). Ook de communicatie met de huurders wordt tijdens het administratieve beheer volledig uit handen genomen.

Dit omvat alle activiteiten met betrekking tot de administratie van de verhuur van uw woning, inclusief het verzamelen, onderhouden en archiveren van gegevens van uw huurder(s) en over uw woning(en). Ook de communicatie met de huurders wordt tijdens het administratieve beheer volledig uit handen genomen.

Er zijn genoeg vervelende klussen die veel tijd in beslag nemen en die net gedaan moeten worden als je zelf geen tijd hebt. Denk aan een kapotte afzuiginstallatie, het internet dat niet meer werkt of een kraan die niet voor warm water zorgt. Dit alles valt onder technisch beheer, wat niet meer uw zorg zal zijn als u dit eenmaal door iemand anders laat regelen. Al deze technische storingen of defecten worden zonder problemen voor u opgelost en indien nodig worden de onderhoudstaken door uw woningbeheerder uitgevoerd. Bij Expat Housing maken wij gebruik van ons uitgebreide netwerk van aannemers en adviseurs. 

Ja, het is mogelijk om uw eigendom met ons te beheren zonder dat u het via ons hoeft te verhuren. Samen met onze makelaars kiest u een passend beheerspakket dat het meest geschikt is voor uw situatie.

Ja, bij Expat Housing is het mogelijk om je woning te laten beheren, wanneer je hem al hebt verhuurd. Samen met onze makelaars vinden we een geschikt managementpakket wat het best bij je situatie en wensen past.

Hebben we iets gemist ?

of heb je andere vragen laat het ons weten

Geef ons een belletje

+31 (0)20-6622366

We staan op de kaart

Baarsjesweg 275 1058 AD Amsterdam

Stuur ons een bericht

amsterdam@expathousing.com