+31 (0)20 662 2366

FAQ: Ik wil huren

KAN IK MIJN HUUROVEREENKOMST VERVROEGD OPZEGGEN?

Het is mogelijk de gehuurde woning eerder te verlaten dan verwacht. Belangrijk is wel daarbij de geldende regels in acht te nemen. Zowel de huurder als de verhuurder moeten zich hieraan houden, evenals aan de vastgestelde opzegtermijn, die te vinden is in de ondertekende huurovereenkomst. De huur kan opgezegd worden per aangetekende brief. Het opgeven van een reden voor opzegging is niet noodzakelijk. Of het contract nu door de huurder of de verhuurder wordt opgezegd; de woning moet schoon en in goede staat aan de verhuurder worden opgeleverd.

Mag mijn verhuurder de woning betreden zonder mijn toestemming?

De verhuurder behoudt het recht van toegang tot de woning. Hij of zij mag alleen niet onaangekondigd binnenkomen. De eigenaar moet altijd kloppen of aanbellen en wachten tot er wordt opengedaan. Ondanks het eigendomsrecht van de verhuurder moet de privacy van de huurder worden gerespecteerd.

Kan een verhuurder een huurovereenkomst opzeggen?

De opzegtermijn voor de verhuurder is ten minste 3 maanden. Voor elk jaar dat u in het huis woont, komt er een maand bij. Tot een totale maximum opzegtermijn van 6 maanden. In geval van wanprestatie mag de verhuurder de huur opzeggen. Wanprestatie betekent dat je je niet gedraagt als een goede huurder. Bijvoorbeeld omdat u een betalingsachterstand heeft of omdat u ernstige overlast veroorzaakt. In dat geval kan uw verhuurder de huur opzeggen.

Kan een verhuurder een huurder laten betalen voor reparaties?

Het onderhoud van een huurwoning wordt verdeeld tussen de huurder en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. De huurder zorgt zelf voor het kleine- en dagelijkse onderhoud van de gehuurde woning. Kleine reparaties zijn dus voor rekening van de huurder. Grote reparaties en onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder. De huurder moet de verhuurder toegang geven tot de huurwoning zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren. In geval van problemen met onderhoud of gebreken van je sociale huurwoning, neemt je eerst contact op met je verhuurder. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je verschillende dingen doen. Zoals het tijdelijk niet betalen van de huur of het aanvragen van een huurverlaging bij de Huurcommissie. Huur je een woning in de particuliere sector? Dan moet je in de meeste gevallen naar de rechter.

Kan mijn verhuurder grenzen stellen aan het aantal (overnachtende) gasten in de woning?

Verhuurders mogen gasten niet op onredelijke wijze de toegang tot het gehuurde verbieden of een vergoeding vragen voor het ontvangen van gasten. U kunt echter specifieke voorwaarden in uw huurovereenkomst opnemen die betrekking hebben op de gasten van de huurders en hun rechten. Een ongewenste of langdurige gast is niet ongewoon bij verhuur, dus moet u rekening houden met details zoals hoe lang de gast mag blijven en wanneer deze gast een huurder wordt. Soms bepalen verhuurders dat na een bepaald aantal opeenvolgende overnachtingen de gast een huurder wordt en aan het huurcontract moet worden toegevoegd.

Is mijn verhuurder verantwoordelijk voor schimmel?

Een veelgehoorde klacht is dat verhuurders zeggen ‘dat heb je met oudere huizen’. Daarbij wordt dan ook vaak verwezen naar het ventilatiegedrag van de huurders. Het hele schimmel-in-huur-probleem kan dus voor veel frustratie zorgen bij huurders. Als wordt vastgesteld dat er een gebrek is, moet de verhuurder het gebrek verhelpen, tenzij het gaat om een kleine reparatie voor rekening van de huurder. Als het bijvoorbeeld gaat om een kleine hoeveelheid schimmel in de badkamer die een huurder gemakkelijk kan behandelen met een niet al te duur busje schimmelspray, dan is dat zo’n kleine reparatie. Dit is natuurlijk voor verdere discussie met de verhuurder. Wanneer is de schimmel in uw huis ernstig genoeg om het niet zelf aan te pakken? Gelukkig biedt de Huurcommissie enig houvast. In zijn gebrekenboek staat: schimmel > 0,25 m2 = een ernstig gebrek.

Overigens hoeft een verhuurder gebreken alleen te herstellen als de huurder daarom vraagt. Klaag, bij voorkeur schriftelijk, bij de verhuurder over de schimmel en stel een termijn vast waarbinnen je het probleem opgelost wilt hebben. Uiteraard moet het wel gaan om een redelijke termijn, dus niet bijvoorbeeld ‘morgen’.